پنجشنبه 9 آذر 1402

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز Tabriz Mostamandan Charity Institute

آرشیو

مجمع عمومی سالانه هیئت امنای موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز برگزار شد

مجمع عمومی سالانه هیئت امنای موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز برگزار شد

(6)

مجمع عمومی عادی سالانه هیئت امنای موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز عصر روز سه شنبه 11 مرداد ماه در محل سالن همایش‌های موسسه برگزار شد.

پنجشنبه 13 مرداد 1401
مجمع عمومی سالانه هیئت امنای موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز برگزار شد

مجمع عمومی سالانه هیئت امنای موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز برگزار شد

(5)

مجمع عمومی عادی سالانه هیئت امنای موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز عصر روز سه شنبه 11 مرداد ماه در محل سالن همایش‌های موسسه برگزار شد.

پنجشنبه 13 مرداد 1401
مجمع عمومی سالانه هیئت امنای موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز برگزار شد

مجمع عمومی سالانه هیئت امنای موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز برگزار شد

(10)

مجمع عمومی عادی سالانه هیئت امنای موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز عصر روز سه شنبه 11 مرداد در محل سالن همایش‌های موسسه برگزار شد.

پنجشنبه 13 مرداد 1401
مجمع عمومی سالانه هیئت امنای موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز برگزار شد

مجمع عمومی سالانه هیئت امنای موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز برگزار شد

(6)

مجمع عمومی عادی سالانه هیئت امنای موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز عصر روز سه شنبه 11 مرداد ماه در محل سالن همایش‌های موسسه برگزار شد.

پنجشنبه 13 مرداد 1401
مجمع عمومی سالانه هیئت امنای موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز برگزار شد

مجمع عمومی سالانه هیئت امنای موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز برگزار شد

(7)

مجمع عمومی عادی سالانه هیئت امنای موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز عصر روز سه شنبه 11 مرداد ماه در محل سالن همایش‌های موسسه برگزار شد.

پنجشنبه 13 مرداد 1401
مجمع عمومی سالانه هیئت امنای موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز برگزار شد

مجمع عمومی سالانه هیئت امنای موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز برگزار شد

(8)

مجمع عمومی عادی سالانه هیئت امنای موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز عصر روز سه شنبه 11 مرداد ماه در محل سالن همایش‌های موسسه برگزار شد.

پنجشنبه 13 مرداد 1401
مجمع عمومی سالانه هیئت امنای موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز برگزار شد

مجمع عمومی سالانه هیئت امنای موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز برگزار شد

(7)

مجمع عمومی عادی سالانه هیئت امنای موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز عصر روز سه شنبه 11 مرداد در محل سالن همایش‌های موسسه برگزار شد.

پنجشنبه 13 مرداد 1401
ثبت نذورات و سفارش قربانی در موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز

ثبت نذورات و سفارش قربانی در موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز

(176)

مراسم ثبت نذورات و سفارش ذبح قربانی در موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز برگزار می شود.

پنجشنبه 16 تير 1401
تامین جهیزیه 600 نوعروس

در سال 1400؛

تامین جهیزیه 600 نوعروس

(263)

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز در سال گذشته، ضمن تسهیل ازدواج جوانان، جهیزیه 600 نوعروس خانواده های تحت پوشش و غیر تحت پوشش نیازمند را تامین نموده است.

چهارشنبه 8 تير 1401
موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز آماده دریافت زکات فطریه همشهریان

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز آماده دریافت زکات فطریه همشهریان

(212)

مدیر عامل موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز از آمادگی این موسسه برای دریافت زکات فطریه و کفاره روزه داران خبر داد.

يکشنبه 11 ارديبهشت 1401

تبریز شهر بدون گدا

لبخند دوباره آسیب دیدگان از اعتیاد در کمپ رهایی کو ...

مستمندان تبریز: و به برقراری ارتباطات دوسویه و توسعه تعامل و همکاری ها در راستای ...

پایان داستان مردان چادری در تبریز!

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، به همت موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز، با ...

    موسسه در رسانه ها

    درآمد بالای متکدیان حرفه ای در وادی ...

    مدیرعامل سازمان آرامستان‌های شهرداری تبریز با اشار ...