چهارشنبه 7 مهر 1400

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز Tabriz Mostamandan Charity Institute
گروهی برای نمایش وجود ندارد
   
  نشریه شماره 3
  نشریه شماره 3
  نشریه شماره 3
  0
  تست
  تست
  تست
  0
   

  تبریز شهر بدون گدا

  رد پای قاچاق انسان در بین متکدیان بیگانه

  به گزارش نصر، "محمد صادق نائبی"، در گفتگو با خبرنگار نصر شهر تبریز را شهری بدون ...

  گدایان پاکستانی در شهر بدون گدا

  نصر: معاون موسسه حمایت از مستمندان تبریز گفت: ۲۶ پاکستانی، که به تکدی گری در سطح ...

   موسسه در رسانه ها

   برگزاری مجالس ترحیم رایگان

   کرونا که آمد، مثل خیلی از مناسبات دیگر، سازوکار سو ...