جمعه 15 مرداد 1400

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز Tabriz Mostamandan Charity Institute

مجلس ترحیم رایگان مجازی
تبریز؛ شهر بدون گدا

تقدیر از نیک اندیشان
سفارش تابلوی ترحیم

کار نیک پنهانی
انفاق راه نیکوکاری

دست نیاز دراز مکن
محبوبترین کار نزد خدا

آخـرین اخـبار

تقدیر از اعتماد نیک اندیشان

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز از اعتماد مردم خیر و نوع دوست تبریز به این موسسه قدردانی نمود.
يکشنبه سوم مرداد 1400

پویش «قربان شما» با هدف تامین گوشت نیازمندان

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز، همزمان با روز عرفه و عید سعید قربان، پویش «قربان شما»، را با هدف تامین گوشت نیازمندان، برگزار می کند.
سه شنبه بیست و نهم تير 1400

انتخاب هیئت مدیره جدید موسسه حمایت از مستمندان

مجمع سالانه موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز با حضور اکثریت اعضای هیئت امنا در سالن اجتماعات این موسسه برگزار شد.
سه شنبه بیست و نهم تير 1400

تبـریز،شـهر انفـاق

رئیس هیات مدیره موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز می گوید: تبریز، شهر انفاق است، شهری که اولین خیریه کشور در آن ایجاد شده است.
سه شنبه بیست و نهم تير 1400

  موسسه در رسانه

  برگزاری مجالس ترحیم رایگان

  کرونا که آمد، مثل خیلی از مناسبات دیگر، سازوکار سوگواری‌ها هم تغییر کرد. مانده‌ایم با بغض‌های فروخورده‌ای که چه زمانی «بترکد» و باز شود.
  سه شنبه پنجم مرداد 1400

  رمز موفقیت موسسه حمایت از مستمندان تبریز

  موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز، مردمی ترین خیریه کشور است و یکی از رمزهای موفقیت این موسسه نیز، غیردولتی و مردمی بودن آن می باشد.
  دوشنبه چهارم مرداد 1400

   چندرسانه ای