چهارشنبه 7 مهر 1400

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز Tabriz Mostamandan Charity Institute

بخش تابلو (حذف تشریفات زائد)

اين بخش يكي از مهمترين اركان عمل خير و بازدارنده تشريفات زائد و اسراف و تبذير (اهداء دسته گل ها به مراسم ترحيم و تذكر) بوده و از پايه هاي تامين درآمد زندگي مددجويان مي باشد. در سايه تلاش اين بخش انواع تابلو هاي ترحيم ، تقدير ، بزرگداشت ، اهداء جهيزيه و ... كه عامل تشويق خيرين جهت احياء حيات مستمندان و مانع حضور نيازمندان در كوچه و بازار مي باشد . 
امروز فرهنگ اهداء گل در مراسم ترحيم و حتي عروسيها تبديل به اهداء هزينه آن به مستمندان واقعي و ارسال تابلو گرديده است.
 

تبریز شهر بدون گدا

رد پای قاچاق انسان در بین متکدیان بیگانه

به گزارش نصر، "محمد صادق نائبی"، در گفتگو با خبرنگار نصر شهر تبریز را شهری بدون ...

گدایان پاکستانی در شهر بدون گدا

نصر: معاون موسسه حمایت از مستمندان تبریز گفت: ۲۶ پاکستانی، که به تکدی گری در سطح ...

    موسسه در رسانه ها

    برگزاری مجالس ترحیم رایگان

    کرونا که آمد، مثل خیلی از مناسبات دیگر، سازوکار سو ...