چهارشنبه 9 خرداد 1403

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز Tabriz Mostamandan Charity Institute

بخش تابلو (حذف تشریفات زائد)

اين بخش يكي از مهمترين اركان عمل خير و بازدارنده تشريفات زائد و اسراف و تبذير (اهداء دسته گل ها به مراسم ترحيم و تذكر) بوده و از پايه هاي تامين درآمد زندگي مددجويان مي باشد. در سايه تلاش اين بخش انواع تابلو هاي ترحيم ، تقدير ، بزرگداشت ، اهداء جهيزيه و ... كه عامل تشويق خيرين جهت احياء حيات مستمندان و مانع حضور نيازمندان در كوچه و بازار مي باشد . 
امروز فرهنگ اهداء گل در مراسم ترحيم و حتي عروسيها تبديل به اهداء هزينه آن به مستمندان واقعي و ارسال تابلو گرديده است.
 


                                                  


 

تبریز شهر بدون گدا

لبخند دوباره آسیب دیدگان از اعتیاد در کمپ رهایی کو ...

مستمندان تبریز: و به برقراری ارتباطات دوسویه و توسعه تعامل و همکاری ها در راستای ...

پایان داستان مردان چادری در تبریز!

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، به همت موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز، با ...

    موسسه در رسانه ها

    درآمد بالای متکدیان حرفه ای در وادی ...

    مدیرعامل سازمان آرامستان‌های شهرداری تبریز با اشار ...