چهارشنبه 9 خرداد 1403

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز Tabriz Mostamandan Charity Institute

بخش جهیزیه


اين بخش مركب از گروهي اعضاء (امناء) موسسه بوده و به تقاضاي متقاضيان تحت پوشش و يا در حالت خاص به تقاضاي نيازمندان جامعه رسيدگي مي نمايند. در صورتيكه ضابطه عقد ازدواج و كابين و مهريه زوج متقاضي تا سقف 114 سكه طلا يا هم ارزش پولي و ريالي آن باشد ، ضمن تشكيل پرونده در اين بخش و رعايت مسير تحقيق اوليه و انطباق كليه ضوابط موسسه اقدام به اهداء جهيزيه كامل از طريق اين بخش مي نمايد.

جهت آموزش و فرهنگ سازي و انسجام كانون خانواده ها ، نو عروسان متقاضي در دوره هاي آموزشي خانواده و ساير مسائل مرتبط زناشوئي كه توسط اساتيد برجسته منتخب در سالن اجتماعات موسسه برگزار مي گردد ، شركت مي نمايند.

لازم به ذكر است كه موسسه خيريه حمايت از مستمندان تبريز در جهت تسهيل ازدواج و فرهنگ سازي براي اين عمل خير و حذف تشريفات زائد از اهداي جهيزيه به متقاضيان بالاتر از عقود 114 سكه معذور خواهد بود.

تبریز شهر بدون گدا

لبخند دوباره آسیب دیدگان از اعتیاد در کمپ رهایی کو ...

مستمندان تبریز: و به برقراری ارتباطات دوسویه و توسعه تعامل و همکاری ها در راستای ...

پایان داستان مردان چادری در تبریز!

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، به همت موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز، با ...

    موسسه در رسانه ها

    درآمد بالای متکدیان حرفه ای در وادی ...

    مدیرعامل سازمان آرامستان‌های شهرداری تبریز با اشار ...