پنجشنبه 29 مهر 1400

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز Tabriz Mostamandan Charity Institute

بخش جهیزیه


اين بخش مركب از گروهي اعضاء (امناء) موسسه بوده و به تقاضاي متقاضيان تحت پوشش و يا در حالت خاص به تقاضاي نيازمندان جامعه رسيدگي مي نمايند. در صورتيكه ضابطه عقد ازدواج و كابين و مهريه زوج متقاضي تا سقف 114 سكه طلا يا هم ارزش پولي و ريالي آن باشد ، ضمن تشكيل پرونده در اين بخش و رعايت مسير تحقيق اوليه و انطباق كليه ضوابط موسسه اقدام به اهداء جهيزيه كامل از طريق اين بخش مي نمايد.

جهت آموزش و فرهنگ سازي و انسجام كانون خانواده ها ، نو عروسان متقاضي در دوره هاي آموزشي خانواده و ساير مسائل مرتبط زناشوئي كه توسط اساتيد برجسته منتخب در سالن اجتماعات موسسه برگزار مي گردد ، شركت مي نمايند.

لازم به ذكر است كه موسسه خيريه حمايت از مستمندان تبريز در جهت تسهيل ازدواج و فرهنگ سازي براي اين عمل خير و حذف تشريفات زائد از اهداي جهيزيه به متقاضيان بالاتر از عقود 114 سكه معذور خواهد بود.

تبریز شهر بدون گدا

رد پای قاچاق انسان در بین متکدیان بیگانه

به گزارش نصر، "محمد صادق نائبی"، در گفتگو با خبرنگار نصر شهر تبریز را شهری بدون ...

گدایان پاکستانی در شهر بدون گدا

نصر: معاون موسسه حمایت از مستمندان تبریز گفت: ۲۶ پاکستانی، که به تکدی گری در سطح ...

    موسسه در رسانه ها

    برگزاری مجالس ترحیم رایگان

    کرونا که آمد، مثل خیلی از مناسبات دیگر، سازوکار سو ...