پنجشنبه 29 مهر 1400

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز Tabriz Mostamandan Charity Institute

تاریخچه

در سالهاي خيلي دور يعني دهه 20 اين قرن افراد خير و نيكوكاري در سطح شهر تبريز بطور منفرد اقدام به عمل خير و دستگيري از مردم فقير و بي پناه و نيازمند مي نمودند. از جمله مي توان به موارد ذيل اشاره نمود
- ايجاد شير برداشت آب در سطح خيابانها با هزينه شخصي به علت عدم وجود آب حتي براي شستشو در منازل مردم فقير و نبود لوله كشي بهداشتي .
- عده اي تحت عنوان هيئت حل اختلاف بازار و حل امور ورشكستگان اهتمام مي ورزيدند.
- گروهي از اين خيرين مدارس ملي مذهبي تاسيس نموده و در اين مدارس فرزندان خانواده هاي فقير و مذهبي بدون پرداخت هزينه اي به تحصيل اشتغال داشتند.
- هزينه هاي ايجاد آسياب گندم و تامين نان بينوايان را بعهده داشتند 
- بعدها به علت فقر كثيري از مردم هزينه هاي انشعاب آب و برق مردم را تامين و تسهيل ازدواج جوانان را فراهم ساختند.
- گروهي عيادت از بيماران را انجام مي دادند و ...
تا اينكه در دهه 40 بفكر ايجاد قرض الحسنه براي نيازمندان افتاده و صندوق قرض الحسنه المهدي (عج) را كه شايد اولين قرض الحسنه در سطح ايران بود پايه ريزي نمودند و بلافاصله در پايان دهه 40 اقدام به پايه گزاري منسجم و نظام مند موسسه خيريه حمايت از مستندان تبريز را نمودند كه در حقيقت عمر اين خيريه بحدود هفتاد سال مي رسد.
تمام اقدامات خيرخواهانه تحت عنوان حمايت از سائلين مستمند و مستحقين واقعي در سطح جامعه تبريز و جمع آوري گدايان و متكديان حرفه اي و معرفي آنها به قانون مي باشد . كه در اين راستا شهر تبريز را مي توان بعنوان شهر بدون گدا در بين كلانشهرهاي ايران بلكه جهان معرفي كرد.

تبریز شهر بدون گدا

رد پای قاچاق انسان در بین متکدیان بیگانه

به گزارش نصر، "محمد صادق نائبی"، در گفتگو با خبرنگار نصر شهر تبریز را شهری بدون ...

گدایان پاکستانی در شهر بدون گدا

نصر: معاون موسسه حمایت از مستمندان تبریز گفت: ۲۶ پاکستانی، که به تکدی گری در سطح ...

    موسسه در رسانه ها

    برگزاری مجالس ترحیم رایگان

    کرونا که آمد، مثل خیلی از مناسبات دیگر، سازوکار سو ...