چهارشنبه 9 خرداد 1403

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز Tabriz Mostamandan Charity Institute

جهیزیه

   اين مؤسسه با الهام از فرمايش و دستورالعمل حضرت پيامبر اكرم خود را موظف ميداند كه بدختران خانواده هاي تحت پوشش حمايت خود كه در صدد ازدواج هستند جهيزيه اي در حد امكان تقديم نمايد ضمنا خانواده هائي كه در اين مؤسسه پرونده ندارند و درآمد نسبي داشته و دختران خود را بمرحله رشد رسانيده لكن توان تزويج آنها را ندارند و عفت و آبرو اجازه اظهار را بآنها نمي دهد، اين مؤسسه از اينگونه اشخاص تحت ضوابط و شرائطي قبول تقاضا نموده و پس از بررسي هاي لازم آبرومندانه بصورت تقديم اجناس يا اگر قدرت بازپرداخت داشته باشند بصورت وام كمك مي شود.            
  گفتني است كه هيچگونه تظاهر و نمايش در جهت اهداء جهيزيه براي تبليغ انجام نمي يابد كه منجر به آبروريزي و شكستن حس غرور خانواده هاي كمك پذير شود.

تبریز شهر بدون گدا

لبخند دوباره آسیب دیدگان از اعتیاد در کمپ رهایی کو ...

مستمندان تبریز: و به برقراری ارتباطات دوسویه و توسعه تعامل و همکاری ها در راستای ...

پایان داستان مردان چادری در تبریز!

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، به همت موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز، با ...

    موسسه در رسانه ها

    درآمد بالای متکدیان حرفه ای در وادی ...

    مدیرعامل سازمان آرامستان‌های شهرداری تبریز با اشار ...