چهارشنبه 9 خرداد 1403

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز Tabriz Mostamandan Charity Institute

کاریابی

   اشتغال هدفمند در بازار كار عاملي است كه نه تنها براي افراد سالم و غني ، بلكه براي افراد بي بضاعت و كم درآمد و حتي دچار معلوليت هم ضرورت دارد . شيوه ها و ابزارهاي متفاوتي كه دست اندركاران اين مؤسسه براي ايجاد فرصتهاي شغلي بكار مي گيرند ، هر كدام به گونه اي نشانگر حمايت از خانواده هاست. و همچنين توجه به اشتغال حمايت شده براي خانواده هاي تحت پوشش نيز عامل مهم ديگري است كه در حمايت از اين خانواده ها بشمار مي آيد.
لذا اين مؤسسه بمنظور فائق آمدن بر معضلات اجتماعي و اقتصادي خويش و همچنين بهبود وضعيت معيشتي خانواده هاي تحت پوشش خود ، بخشي را در داخل مؤسسه بنام بخش كاريابي ايجاد و به مورد اجرا گزارده است.
   

تبریز شهر بدون گدا

لبخند دوباره آسیب دیدگان از اعتیاد در کمپ رهایی کو ...

مستمندان تبریز: و به برقراری ارتباطات دوسویه و توسعه تعامل و همکاری ها در راستای ...

پایان داستان مردان چادری در تبریز!

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، به همت موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز، با ...

    موسسه در رسانه ها

    درآمد بالای متکدیان حرفه ای در وادی ...

    مدیرعامل سازمان آرامستان‌های شهرداری تبریز با اشار ...