چهارشنبه 9 خرداد 1403

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز Tabriz Mostamandan Charity Institute

مددجویان تامین جهیزیه

موسسه به خانواده های تحت پوشش خود که دختران خود را به عقد ازدواج امر خیر قرار میدهند در صورتی که مهریه مصوب قانونی و قراردادی موسسه که عبارت است از 110 سکه طلا یا مبلغ ارزشی معادل آن رعایت نمایند با جهیزیه کامل از طرف موسسه حمایت خواهند شد.
خانواده های فقیر و مستمند در سطح شهر تبریز که برای ازدواج دخترشان امکان تامین جهیزیه ندارند با مراجعه حضوری به موسسه در صورت رعایت مهریه و  کابین مورد ضوابط موسسه و تکمیل فرم تقاضای جهیزیه با تحقیق آبرومندانه که البته کرامت نفس مددجویان در این تحقیق در نظر گرفته خواهد شد ، در صورت اخذ موقعیت مستمندی جهیزیه کامل از طرف موسسه به این خانواده اهداء خواهد شد.
 

تبریز شهر بدون گدا

لبخند دوباره آسیب دیدگان از اعتیاد در کمپ رهایی کو ...

مستمندان تبریز: و به برقراری ارتباطات دوسویه و توسعه تعامل و همکاری ها در راستای ...

پایان داستان مردان چادری در تبریز!

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، به همت موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز، با ...

    موسسه در رسانه ها

    درآمد بالای متکدیان حرفه ای در وادی ...

    مدیرعامل سازمان آرامستان‌های شهرداری تبریز با اشار ...