جمعه 15 مرداد 1400

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز Tabriz Mostamandan Charity Institute

مددجویان تامین جهیزیه

موسسه به خانواده های تحت پوشش خود که دختران خود را به عقد ازدواج امر خیر قرار میدهند در صورتی که مهریه مصوب قانونی و قراردادی موسسه که عبارت است از 110 سکه طلا یا مبلغ ارزشی معادل آن رعایت نمایند با جهیزیه کامل از طرف موسسه حمایت خواهند شد.
خانواده های فقیر و مستمند در سطح شهر تبریز که برای ازدواج دخترشان امکان تامین جهیزیه ندارند با مراجعه حضوری به موسسه در صورت رعایت مهریه و  کابین مورد ضوابط موسسه و تکمیل فرم تقاضای جهیزیه با تحقیق آبرومندانه که البته کرامت نفس مددجویان در این تحقیق در نظر گرفته خواهد شد ، در صورت اخذ موقعیت مستمندی جهیزیه کامل از طرف موسسه به این خانواده اهداء خواهد شد.
 

تبریز شهر بدون گدا

رد پای قاچاق انسان در بین متکدیان بیگانه

به گزارش نصر، "محمد صادق نائبی"، در گفتگو با خبرنگار نصر شهر تبریز را شهری بدون ...

گدایان پاکستانی در شهر بدون گدا

نصر: معاون موسسه حمایت از مستمندان تبریز گفت: ۲۶ پاکستانی، که به تکدی گری در سطح ...

    موسسه در رسانه ها

    برگزاری مجالس ترحیم رایگان

    کرونا که آمد، مثل خیلی از مناسبات دیگر، سازوکار سو ...