پنجشنبه 29 مهر 1400

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز Tabriz Mostamandan Charity Institute

سبد لوازم تحصیلی

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز برای تامین لوازم تحصیلی خانواده شریف مستمندان از بخش کودکان تا دبیرستان و دانشجویان لوازم مورد نیاز تحصیل و لباس نو اهداء می نماید لذا گروه خریداران زحمتکش موسسه قبل از برگزاری این مراسم تمام خرید لوازم التحریر و لباس های نو اعلا و کفش و سایر نیازمندیهای محصلین تحت پوشش را با اعلام قیمت و مشاوره خریداری نماید.
امناء موسسه را برای بسته بندی در ساعات معینه دعوت به همکاری می نماید.ملزومات پس از بسته بندی و تقسیم بندی برای سنین مختلف و گروه سنی خواهران و برادران دانش آموز در قفسه های  تعبیه شده قرار داده میشود سپس از طریق دعوت از خانواده های صاحب دانش آموز و دانشجو در روزهای معین اهداء تمام ملزومات تحصیلی آنها انجام می پذیرد که فرزندان مددجو با انتخاب جنس و رنگ و اندازه آنها را تحویل گرفته و حتی نهار خود را در موسسه صرف می نمایند و خود را برای شروع سالتحصیلی در اول مهر ماه آماده میسازند.

تبریز شهر بدون گدا

رد پای قاچاق انسان در بین متکدیان بیگانه

به گزارش نصر، "محمد صادق نائبی"، در گفتگو با خبرنگار نصر شهر تبریز را شهری بدون ...

گدایان پاکستانی در شهر بدون گدا

نصر: معاون موسسه حمایت از مستمندان تبریز گفت: ۲۶ پاکستانی، که به تکدی گری در سطح ...

    موسسه در رسانه ها

    برگزاری مجالس ترحیم رایگان

    کرونا که آمد، مثل خیلی از مناسبات دیگر، سازوکار سو ...