جمعه 10 تير 1401

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز Tabriz Mostamandan Charity Institute
تاریخ : سه شنبه 16 خرداد 1396
کد 171

گدایان وارداتی

گدایان پاکستانی در شهر بدون گدا

نصر: معاون موسسه حمایت از مستمندان تبریز گفت: ۲۶ پاکستانی، که به تکدی گری در سطح شهر تبریز مشغول بودند، به پلیس اتباع بیگانه تحویل داده شدند.

به گزارش سرویس اجتماعی نصر، "شهر بدون گدا" عنوانی ست که با وجود جمعیت کلان شهر تبریز همچنان این شهر را نسبت به شهرهای سر آمد می کند و اما این چگونه به دست آمده؟

چند وقتی بود برق یک جفت نگاه عابران را مبهوت می کرد و او خیره به رهگذران زل میزد، صورت آفتاب سوخته اش را در مقنعه سرمه ای رنگ پنهان کرده و با مظلومیت ساختگی و ایجاب شغل اش سر کج کرده، مانتوی سورمه ای چرک با یک جفت دمپایی پاره صورتی رنگ دنبال رهگذران به راه می افتد!

کج کج جلو می رود و وانمود می کند از شهرستان آمده، ولی مشخص است ترک زبان نیست و رگ و ریشه ترکی ندارد، این از سر و وضعش نیز پیداست، ولی برعکس ترکی آذری را خوب صحبت می کند؛ با التماس آویزان بند کیف رهگذران می شود و پیاپی به زبان ترکی آذری تکرار می کند: خاله، خاله، ترا به خدا ، جون بچه ات به من کمک کن! غریبم و اینجا کسی را ندارم!

آن چنان التماس می کند که دل سنگ را هم آب می کند و عابران را وا می دارد تا دست در جیب ببرند و هر کدام یک اسکناس در پیاله نیم دود گرفته اش بگذارند و این آغاز بازی با احساس رهگذران است و در این میان ذهن رهگذران را نیز با خود می برند، مگر اینجا شهر بدون گدا نیست؟ پس این ها اینجا چرا گدایی می کنند؟ و موسسات مردم نهاد چرا کاری نمی کنند؟

تلاش برای حفظ عنوان " شهر بدون گدا "

نائبی معاون موسسه مردم نهاد حمایت از مستمندان تبریز در خصوص این متکدیان وارداتی می گوید: در طی سال جاری این سومین گروه دستگیر شده است، ۲۶ تبعه بلوچ پاکستان به صورت قاچاق برای مقاصد سود جویانه به تبریز آورده می شوند تا از احساسات مردم شریف استفاده کرده آنها را سر کیسه کنند.

وی در ادامه تأکید کرد: ای کاش مردم دلشان به حال این افراد نسوزد و ما را در جمع آوری این متکدیان وارداتی یاری کنند، تا بتوانیم با کمک مردم همچنان عنوان " شهر بدون گدا " را حفظ کنیم.

مسئول جمع آوری متکدیان موسسه مردم نهاد حمایت از مستمندان تبریز در خصوص گدایان وارداتی نیز عنوان کرد: ۲۶ تبعه پاکستانی، ۱۱ کودک و ۱۲ زن به همرپه ۳ مر. از یک باند که در دسته هایی در سطح شهر به گدایی می پرداختند، با دستور قضایی از سطح شهر شناسایی جمع آوری شدند و  به ورامین- تهران ( پلیس اتباع بیگانه) برای باز گردانده شدن به کشور خودشان ( پاکستان) تحویل داده شدند.

حمید اصمعی با اشاره به نحوه جمع آوری این افراد افزود: متأسفانه این افراد توسط یک باند به کشور وارد و به مقاصد سود جویانه از آنها بهره برداری می شود، باید بگویم علت افزایش این پدیده نیز احساسات و عواطف دلسوزانه مردم است و امیدواریم مردم تبریز با هوشیاری همیشگی ریشه این طریق سود جویی ها را بخشکانند.

وی همچنین ادامه داد: ما با شناسایی و اطلاع به مراجع قضایی با گرفتن دستور و حکم قضایی و همکاری تنگاتنگ با نیروی انتظامی و پلیس اتباع بیگانه این افراد را شناسایی و جمع آوری می کنیم و سپس آنها را راهی تهران کرده و به پلیس اتباع بیگانه تحویل می دهیم.

وی اظهار داشت: ما با تمام توان جلوی این متکدیان وارداتی می ایستیم و نمی گذاریم تا نام "شهر بدون گدا" از تبریز گرفته شود و مشکل ما نبود کمک های مردم و عاطفه و احساسات مردم است و از مردم عاجزانه تقاضا داریم به این افراد کمک نکنند.

وی در پایان بیان کرد: ما همیشه حامی نیازمندان شهر خود بوده و هستیم و مردم می توانند مراجعه کنند و پرونده ها کارهایی را که انجام داده ایم را ببینند و یقین داشته باشند که ما سعی و تلاش برای حفظ کرامت انسانی مردم  و شهروندان نیازمند تبریز انجام می دهیم، اما جلوی این گدایان وارداتی نیز محکم همچون سد می ایستیم و نمی گذاریم وجه شهر ما را خراب کنند.

این گزارش حاکی از آن است که شب گذشته ۲۶ متکدی وارداتی را به ورامین - تهران اعزام شدند که در ماه های اخیر این ۳ گروه جمع آوری شده از سطح شهر می باشد.

..............................................

گزارش از آیرین رحیمیان

تبریز شهر بدون گدا

پایان داستان مردان چادری در تبریز!

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، به همت موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز، با ...

پایان داستان گدایی مردان چادری در تبریز

ایسنا/ آذربایجان شرقی _ به همت یک موسسه خیریه، با شناسایی آخرین نفر از اعضای یک ...

    موسسه در رسانه ها

    پایان داستان مردان چادری در تبریز!

    به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، به همت موسسه خیری ...