دوشنبه 30 ارديبهشت 1398

Fa En

تبریز شهر بدون گدا

گدایان وارداتی
گدایان پاکستانی در شهر بدون گدا

نصر: معاون موسسه حمایت از مستمندان تبریز گفت: ۲۶ پ

متکدیان حرفه ای
تنها 60 نفر از یک هزار و 559 متکدی ...

نصر: مدیرعامل موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز

    موسسه در رسانه ها

    مصاحبه دکتر بایبوردی
    موسسه حمایت از مستمندان تبریزاعتبار ...

    مهر تبریز-احمد بایبوردی فعال فرهنگی واجتماعی؛ امرو

    روزنامه صائب تبریز
    قبل از انقلاب عده‌ای از مردم که بسی ...

    نصر: روزنامه صائب تبریز در شماره جدید خود در گزارش

    روزنامه ایران
    رفع معضل متكديان به روش تبريزي ها

    «سيروس نائبي توتونچي»، مديرعامل موسسه حمايت از مست